STRONA GŁÓWNA LEKKOATLETYKA NABORY 2023/24 1% PODATKU

sport dzieci i młodzieży, rekreacja

Zajęcia dla dzieci i młodzieży do lat 16 prowadzimy w ZSŁ, Al. St. Zjednoczonych 24. Są to lekkoatletyczne, specjalistyczne szkolenie sportowe, szkolenie ogólnorozwojowe oraz zabawy ruchowe dla najmłodszych.

O nas

Nieprzerwanie działamy od 2012 r. 

Prowadzimy sekcję lekkoatletyczną -  ukierunkowaną na dyscypliny szybkościowo- skocznościowe, rzut oszczepem oraz wielobój.

Wśród najmłodszych mamy również biegających średnie dystanse.

Oferujemy współpracę z innymi klubami w zakresie szkolenia ogólnorozwojowego.

Działamy jako stowarzyszenie kultury fizycznej nieprowadzące działalności gospodarczej.

Widniejemy w rejestrze pod nr 236.

Prosimy o wsparcie 1,50% od podatku

Mityng Lekkoatletyczny im. Tadeusza Cygańskiego/lekkoatletyka