STRONA GŁÓWNA LEKKOATLETYKA AKROBATYKA NABORY 2021 1% PODATKU

sport dzieci i młodzieży, rekreacja

lekkoatletyczne, specjalistyczne szkolenie sportowe , ogólnorozwojowe szkolenie gimnastyczne

O nas

Nieprzerwanie działamy od 2012 r. 

Prowadzimy sekcję lekkoatletyczną -  ukierunkowaną na dyscypliny szybkościowo- skocznościowe, rzut oszczepem oraz wielobój 

i gimnastyczną - w formie rekreacji sportowej z elementami akrobatyki i tańca klasycznego.

Oferujemy współpracę z innymi klubami w zakresie szkolenia ogólnorozwojowego.

Działamy jako stowarzyszenie kultury fizycznej nieprowadzące działalności gospodarczej.

Widniejemy w rejestrze pod nr 236.

Prosimy o wsparcie 1% od podatku